Så fungerar tekniken

Tekniken baseras på en både kemisk och fysikalisk reaktion – helt utan tillsatser! 

Ett litet stycke grön ingenjörskonst

Softwaters produkter reducerar kalkproblem i dricksvatten och är avsedda för enskilda bostäder, flerfamiljshus och industri. Tekniken bygger på att låta det kalkrika vattnet passera genom ett rör med en kärna. De inbördes förskjutna flänsskivorna på kärnan bildar ett sinnrikt system av kammare. Trots ett konstant vattenflöde, bildas det i de olika delarna av kamrarna både lägre och högre vattentryck. Turbulensen som då uppstår, bidrar till att minska storleken på partiklarna i vattnet. När vattnet kommer i kontakt med den unika legeringen i kärnan påverkas även kalkpartiklarnas Zeta-potential.

Turbulensen tillsammans med den förändrade Zeta-potentialen reducerar bindningsförmågan hos kalkpartiklarna och partiklarnas storlek halveras. Dessa mindre partiklar tenderar då att fortsätta vara fria, kvar i vattnet, istället för att fällas ut och orsaka både små och stora problem.

Tekniken är underhållsfri och är miljövänligare än till exempel avhärdningsfilter, eftersom det inte behövs några tillsatser.

 

Softwaters teknik…

…reducerar problemen med kalkrikt vatten utan att vattnets kemiska sammansättning förändras! Softwaters teknik ger obegränsad tillgång till ”våtare” vatten – utan ytterligare kostnad eller underhåll.

Obehandlat kalkrikt vatten

Illustrationen visar att partiklarna med kalciumkristallerna är stora och har tendens att fastna på olika ytor.

Behandlat vatten

Illustrationen visar att partiklarna har förändrats och har svårare att fastna på olika ytor.